Đề kiểm tra cuối kì II môn Tiếng Việt Lớp 1 - Năm học 2016-2017 - Trường tiểu học Thủy Lương (Có đáp án)

Phần I:
1. Đọc: Chú gà trống ưa dậy sớm
Càng về sáng, tiết trời càng lạnh giá.
Trong bếp, bác mèo hoa vẫn nằm lì bên đống tro ấm. Bác luôn miệng gừ gừ kêu: “Rét! Rét!”
Thế nhưng, mới sớm tinh mơ, chú gà trống đã chạy tót ra giữa sân.
Chú vươn mình, dang đôi cánh to, khỏe như hai chiếc quạt,
vỗ cánh phành phạch, rồi gáy vang: ‘’Ò … ó … o … o …’’
2. Tìm trong bài và đưa vào mô hình một tiếng chứa nguyên âm đôi:

3. Tìm trong bài và đưa vào mô hình một tiếng có âm đệm:

4. Khoanh vào ý trả lời đúng:
Sáng sớm chú gà trống đã làm gì?
a. Nằm lì bên đống tro ấm.
b. Chạy tót ra giữa sân.
c. Miệng kêu: “Rét! Rét!’
5. Càng về sáng, tiết trời như thế nào?
…………………………………………………………………………
Phần II: Viết chính tả:
doc 3 trang Phi Hiệp 23/03/2024 160
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối kì II môn Tiếng Việt Lớp 1 - Năm học 2016-2017 - Trường tiểu học Thủy Lương (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề kiểm tra cuối kì II môn Tiếng Việt Lớp 1 - Năm học 2016-2017 - Trường tiểu học Thủy Lương (Có đáp án)

Đề kiểm tra cuối kì II môn Tiếng Việt Lớp 1 - Năm học 2016-2017 - Trường tiểu học Thủy Lương (Có đáp án)
ỌC THUỶ LƯƠNG
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II- NĂM HỌC: 2016-2017
MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 1
Họ và tên HS:.Lớp: 1/..
Giám thị:Giám khảo:
Nhận xét
Đọc thành tiếng: + Thời gian:..
 + Phát âm:...................................
Đọc hiểu:
Viết: + Viết chính tả: ...........................................
 + Bài tập:..........................
 + Trình bày:...
Phần I: 
	1. Đọc: Chú gà trống ưa dậy sớm
 Càng về sáng, tiết trời càng lạnh giá. 
 Trong bếp, bác mèo hoa vẫn nằm lì bên đống tro ấm. Bác luôn miệng gừ gừ kêu: “Rét! Rét!” 
 Thế nhưng, mới sớm tinh mơ, chú gà trống đã chạy tót ra giữa sân. 
 Chú vươn mình, dang đôi cánh to, khỏe như hai chiếc quạt, 
vỗ cánh phành phạch, rồi gáy vang: ‘’Ò  ó  o  o ’’
	2. Tìm trong bài và đưa vào mô hình một tiếng chứa nguyên âm đôi:

	3. Tìm trong bài và đưa vào mô hình một tiếng có âm đệm:

	4. Khoanh vào ý trả lời đúng:
	Sáng sớm chú gà trống đã làm gì?
Nằm lì bên đống tro ấm.
Chạy tót ra giữa sân.
Miệng kêu: “Rét! Rét!’
5. Càng về sáng, tiết trời như thế nào?
Phần II: Viết chính tả:
Bài tập:
Điền g hay gh vào chỗ trống:
 .à ri .ế gỗ
 Hoa en e tải
Viết chính tả
 Hoa mai vàng
 Nhà bác Khải thật lắm hoa, có vài trăm thứ,rải rác khắp cả khu đất. Các cánh hoa dài ngắn, đủ sắc xanh đỏ trắng vàng.

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_cuoi_ki_ii_mon_tieng_viet_lop_1_nam_hoc_2016_201.doc