Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 - Chủ đề 6 - Bài 1: Loài chim của biển cả - Trường TH và THCS xã Đăk Ui

Hải âu là loài chim của biển cả. Chúng có sải cánh lớn, nên bay rất xa. Chúng còn bơi rất giỏi nhờ chân có màng như chân vịt.
ppt 17 trang cogiang 13/04/2023 5360
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 - Chủ đề 6 - Bài 1: Loài chim của biển cả - Trường TH và THCS xã Đăk Ui", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 - Chủ đề 6 - Bài 1: Loài chim của biển cả - Trường TH và THCS xã Đăk Ui

Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 - Chủ đề 6 - Bài 1: Loài chim của biển cả - Trường TH và THCS xã Đăk Ui

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_viet_lop_1_chu_de_6_bai_1_loai_chim_cua_bien.ppt