Bài giảng Tập đọc Lớp 1 - Bài 4: Chú bé chăn cừu - Trần Thị Hiển

Chú bé chăn cừu

Có một chú bé chăn cừu thường thả cừu gần chân núi. Một hôm thấy buồn quá, chú nghĩ ra một trò đùa cho vui. Chú giả vờ kêu toáng lên:

-Sói! Sói! Cứu tôi với!

      Nghe tiếng kêu cứu, mấy bác nông dân đang làm việc gần đấy tức tốc chạy tới. Nhưng họ không thấy sói đâu. Thấy vậy, chú khoái chí lắm.

       Mấy hôm sau, chú lại bày ra trò ấy. Các bác nông dân lại chạy tới. Rồi một hôm, sói đến thật. Chú hốt hoảng kêu gào xin cứu giúp. Các bác nông dân nghĩ là chú lại lừa mình, nên vẫn thản nhiên làm việc. Thế là sói thỏa thuê ăn thịt hết cả đàn cừu.

             ( Theo Ê – dốp )

pptx 19 trang cogiang 13/04/2023 5320
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tập đọc Lớp 1 - Bài 4: Chú bé chăn cừu - Trần Thị Hiển", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Tập đọc Lớp 1 - Bài 4: Chú bé chăn cừu - Trần Thị Hiển

Bài giảng Tập đọc Lớp 1 - Bài 4: Chú bé chăn cừu - Trần Thị Hiển
 
Sói! Sói! Cứu tôi với! 
 Nghe tiếng kêu cứu, mấy bác nông dân đang làm việc gần đấy tức tốc chạy tới. Nhưng họ không thấy sói đâu. Thấy vậy, chú khoái chí lắm. 
 M ấy hôm sau, chú lại bày ra trò ấy. Các bác nông dân lại chạy tới. Rồi một hôm, sói đến thật. Chú hốt hoảng kêu gào xin cứu giúp. Các bác nông dân nghĩ là chú lại lừa mình, nên vẫn thản nhiên làm việc. Thế là sói thỏa thuê ăn thịt hết cả đàn cừu. 
 ( Theo Ê – dốp ) 
Đọc nối tiếp câu lần 1 
Các bác nông dân nghĩ là chú lại lừa mình, nên vẫn thản nhiên làm việc. 
 Luyện đọc câu dài 
 Nghe tiếng kêu cứu, mấy bác nông dân đang làm việc gần đấy tức tốc chạy tới. 
Chú bé chăn cừu 
 C ó một chú bé chăn cừu thường thả cừu gần chân núi. Một hôm thấy buồn quá, chú nghĩ ra một trò đùa cho vui. Chú giả vờ kêu toáng lên: 
Sói! Sói! Cứu tôi với! 
 Nghe tiếng kêu cứu, mấy bác nông dân đang làm việc gần đấy tức tốc chạy tới. Nhưng họ không thấy sói đâu. Thấy vậy, chú khoái chí lắm. 
 M ấy hôm sau, chú lại bày ra trò ấy. Các bác nông dân lại chạy tới. Rồi một hôm, sói đến thật. Chú hốt hoảng kêu gào xin cứu giúp. Các bác nông dân nghĩ là chú lại lừa mình, nên vẫn thản nhiên làm việc. Thế là sói thỏa thuê ăn thịt hết cả đàn cừu. 
 ( Theo Ê – dốp ) 
Đọc nối tiếp câu lần 2 
Giải lao 
Bài này cô chia làm 2 đoạnĐoạn 1 : Từ " Có một chú bé chăn cừu chú khoái chí lắm".Đoạn 2: Từ " Mấy hôm sauăn thịt hết cả đàn cừu" 
Chú bé chăn cừu 
 Có một chú bé chăn cừu thường thả cừu gần chân núi. Một hôm thấy buồn quá, chú nghĩ ra một trò đùa cho vui. Chú giả vờ kêu toáng lên: 
Sói! Sói! Cứu tôi với! 
 Nghe tiếng kêu cứu, mấy bác nông dân đang làm việc gần đấy tức tốc chạy tới. Nhưng họ không thấy sói đâu. Thấy vậy, chú khoái chí lắm. 
 Mấy hôm sau, chú lại bày ra trò ấy. Các bác nông dân lại chạy tới. Rồi một hôm, sói đến thật. Chú hốt hoảng kêu gào xin cứu giúp. Các bác nông dân nghĩ là chú lại lừa mình, nên vẫn thản nhiên làm việc. Thế là sói thỏa thuê ăn thịt hết cả đàn cừu. 
 ( Theo Ê – d ốp ) 
1 
2 
Đọc nố... Sói! Cứu tôi với! 
 Nghe tiếng kêu cứu, mấy bác nông dân đang làm việc gần đấy tức tốc chạy tới. Nhưng họ không thấy sói đâu. Thấy vậy, chú khoái chí lắm. 
 M ấy hôm sau, chú lại bày ra trò ấy. Các bác nông dân lại chạy tới. Rồi một hôm, sói đến thật. Chú hốt hoảng kêu gào xin cứu giúp. Các bác nông dân nghĩ là chú lại lừa mình, nên vẫn thản nhiên làm việc. Thế là sói thỏa thuê ăn thịt hết cả đàn cừu. 
 ( Theo Ê – dốp ) 
Đọc toàn bài 
CỦNG CỐ 
BÀI HỌC 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_tap_doc_lop_1_bai_4_chu_be_chan_cuu_tran_thi_hien.pptx