Đề kiểm tra cuối năm môn Tiếng Việt Lớp 1 - Năm học 2016-2017 (Có đáp án)

I. KIỂM TRA ĐỌC ( 5 điểm)

1. ĐỌC THÀNH TIẾNG (3 điểm)
Dê Con trồng cải củ
Cô giáo giao cho Dê Con một miếng đất nhỏ trong vườn trường để trồng rau cải củ.
Dê con chăm chỉ, khéo tay nhưng lại hay sốt ruột. Làm đất xong, Dê Con đem hạt cải ra gieo. Chẳng bao lâu, hạt mọc thành cây, Dê Con sốt ruột, ngày nào cũng nhổ cải lên xem đã có củ chưa. Nhổ lên rồi lại trồng xuống. Cứ như thế, cây không sao lớn được.
Theo CHUYỆN CỦA MÙA HẠ
2. BÀI TẬP( 2 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Dê Con trồng rau gì ?
A. rau đay
B. rau cải củ
C. rau cải bắp
D. Rau cải xanh
Câu 2 : Dê Con trồng rau cải ở đâu ?
A. trong sân trường
B. trong vườn sau nhà
C. trong thùng xốp
D. trong vườn trường
Câu 3 : Khi hạt cải mọc thành cây, ngày ngày Dê Con làm gì?
A. Nhổ cải lên rồi lại trồng xuống.
B. Tưới nước cho cây rau cải.
C. Ra vườn ngắm rau cải.
D. Bắt sâu cho cây rau cải.
Câu 4 : Kết quả cây rau cải củ như thế nào?
A. Cây cải không có lá.
B. Cây cải không lớn được.
C. Cây cải không có củ.
D. Cây cải lớn rất nhanh.
doc 3 trang Phi Hiệp 23/03/2024 240
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối năm môn Tiếng Việt Lớp 1 - Năm học 2016-2017 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề kiểm tra cuối năm môn Tiếng Việt Lớp 1 - Năm học 2016-2017 (Có đáp án)

Đề kiểm tra cuối năm môn Tiếng Việt Lớp 1 - Năm học 2016-2017 (Có đáp án)
hay sốt ruột. Làm đất xong, Dê Con đem hạt cải ra gieo. Chẳng bao lâu, hạt mọc thành cây, Dê Con sốt ruột, ngày nào cũng nhổ cải lên xem đã có củ chưa. Nhổ lên rồi lại trồng xuống. Cứ như thế, cây không sao lớn được.
 Theo CHUYỆN CỦA MÙA HẠ
2. BÀI TẬP( 2 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu1: Dê Con trồng rau gì ?
 A. rau đay B. rau cải củ C. rau cải bắp D. Rau cải xanh
Câu2 : Dê Con trồng rau cải ở đâu ?
 A. trong sân trường B. trong vườn sau nhà
 C. trong thùng xốp D. trong vườn trường
Câu3 : Khi hạt cải mọc thành cây, ngày ngày Dê Con làm gì?
 A. Nhổ cải lên rồi lại trồng xuống. B. Tưới nước cho cây rau cải.
 C. Ra vườn ngắm rau cải. D. Bắt sâu cho cây rau cải.
Câu4 : Kết quả cây rau cải củ như thế nào?
 A. Cây cải không có lá. B. Cây cải không lớn được. 
 C. Cây cải không có củ. D. Cây cải lớn rất nhanh. 
II. KIỂM TRA VIẾT 
1.Viết chính tả ( 4 điểm) 
HOA MAI VÀNG
 Nhà bác Khải thật lắm hoa, có vài trăm thứ, rải rác khắp cả khu đất. Các cánh hoa dài ngắn, đủ sắc xanh đỏ trắng vàng, đủ hình đủ dạng.
 Mai thích hoa nhài, hoa mai, nhất là hoa mai vàng.
2. Bài tập: (1 điểm) Điền vào chỗ trống?
a, ng hay ngh...........æ heø
: . ..........à voi, ............. ỉ ngơi
b, l hay n : hoa ......an, .....ón bài thơ
HƯỚNG DẪN CHẤM 
KIỂM TRA CUỐI NĂM - NĂM HỌC 2016-2017
Môn : Tiếng Việt - Lớp 1
A. Phần đọc: ( 5 điểm)
 - Đọc bài lưu loát. ( 3 điểm) 
 - Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.( 2 điểm) 
 Mỗi ý đúng 0,5 đ 	

A
B
C
D
Câu 1

x


Câu 2x
Câu 3
xCâu 4

x


B. Phần viết: ( 5 điểm)
1. Viết chính tả (4 điểm)
Viết đúng chính tả ,sạch, đẹp.( 4điểm) 
2.Bài tập: (1 điểm) Điền vào chỗ trống?
 Mỗi ý đúng 0,25 đ 
a, ng hay ngh...........æ heø
: ngà voi, nghỉ ngơi
b, l hay n : hoa lan, nón bài thơ

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_cuoi_nam_mon_tieng_viet_lop_1_nam_hoc_2016_2017.doc