Bài giảng Lớp Mẫu giáo 4-5 tuổi - Hoạt động Khám phá khoa học: Nước - Cao Thị Liên

Hoạt động: KPKH

Nước

Lớp: MG 4-5 TUỔI

Người thực hiện: Cao Thị Liên

1. Các nguồn nước.

2. Lợi ích của nước

ppt 11 trang cogiang 14/04/2023 4660
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Lớp Mẫu giáo 4-5 tuổi - Hoạt động Khám phá khoa học: Nước - Cao Thị Liên", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Lớp Mẫu giáo 4-5 tuổi - Hoạt động Khám phá khoa học: Nước - Cao Thị Liên

Bài giảng Lớp Mẫu giáo 4-5 tuổi - Hoạt động Khám phá khoa học: Nước - Cao Thị Liên

File đính kèm:

  • pptbai_giang_lop_mau_giao_4_5_tuoi_hoat_dong_kham_pha_khoa_hoc.ppt