Giáo án Lớp Mẫu giáo ghép 3, 4, 5 tuổi - Hoạt động khám phá khoa học: Xe đạp nữ - Hình thức: Quan sát trực tiếp

      I. Mục tiêu:

           1.Kiến thức:

           - Biết tên, đặc điểm, công dụng của xe đạp. (3 tuổi)

           - Biết đặc điểm, công dụng, phân loại được một số xe đạp. (4, 5 tuổi)

           2. Kỹ năng:

           - Nghe hiểu và biết sử dụng từ ngữ tiếng việt để nói rõ ràng trọn câu về công dụng của xe đạp. (3, 4, 5 tuổi)

           - Phát triển kĩ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ, phán đoán. (5 tuổi)

           3. Thái độ:

           Thực hiện đúng qui định khi ngồi trên các phương tiện giáo thông. (3, 4, 5 tuổi)

docx 3 trang cogiang 14/04/2023 7260
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp Mẫu giáo ghép 3, 4, 5 tuổi - Hoạt động khám phá khoa học: Xe đạp nữ - Hình thức: Quan sát trực tiếp", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Giáo án Lớp Mẫu giáo ghép 3, 4, 5 tuổi - Hoạt động khám phá khoa học: Xe đạp nữ - Hình thức: Quan sát trực tiếp

Giáo án Lớp Mẫu giáo ghép 3, 4, 5 tuổi - Hoạt động khám phá khoa học: Xe đạp nữ - Hình thức: Quan sát trực tiếp
”
	- Bài hát nói về điều gì ? (3, 4, 5 tuổi)
	- Nhà bạn nào có xe đạp ? Bạn nào đã được đi xe đạp rồi ? (3, 4, 5 tuổi)
	- Thế con biết gì về xe đạp? (trẻ kể theo sự hiểu biết)
	- Cô đưa xe đạp nữ cho trẻ quan sát ? (Trẻ quan sát)
	- Ai có nhận xét gì về xe đạp của cô? (4,5 tuổi) Cho cháu lên nhận xét và chỉ các bộ phận của xe đạp? (tay lái, phanh xe, chuông xe, giỏ xe, khung xe, yên xe, gác ba ga, bánh xe, bàn đạp, xích, chân chống)
	+ Muốn điều khiển được xe đạp thì cần có gì ? (3, 4, 5 tuổi)
	+ Phần đầu xe ngoài tay lái còn có bộ phận gì ? Phanh để làm làm gì ? (3, 4, 5 tuổi)
	+ Giỏ xe có tác dụng gì ? Chuông xe để làm gì? (3, 4 tuổi)
	+ Công dụng của gác ba ga? (3, 4, 5 tuổi)
	+ Xe di chuyển được là nhờ gì ? (4, 5 tuổi)
	- Nếu như xe đang chạy mà cô bóp phanh điều gì sẽ xảy ra? (cho 1 cháu lên quay bánh xe, cô bóp phanh, bấm chuông). (5 tuổi)
	+ Có mấy bánh xe? Bánh xe còn có gì? (3, 4 tuổi)
	- Xe đứng được là nhờ có bộ phận nào? (3, 4 tuổi)
	- Xe đạp chạy ở đâu? gọi là phương tiện giao thông đường gì? (3, 4, 5 tuổi)
	- Đây gọi là xe đạp gì ? Cháu kể các loại xe đạp cháu biết? (3, 4, 5 tuổi)
	- Cho trẻ kể và xem hình ảnh các loại xe đạp khác: ( Xe đạp nam, xe 3 bánh, xe đạp điện, xe đạp đôi, xe đạp đua ).
	- Cô khái quát lại: Xe đạp là phương tiện giao thông đường bộ, xe đạp có 2 bánh dùng để chở người, chở hàng, xe đạp muốn đi được phải dùng sức người.
	* Trò chơi : Mô phỏng đạp xe đạp. 
	 2. Ích Lợi xe đạp:
	- Xe đạp dùng để làm gì ?
	- Cho trẻ xem một đoạn clip xe đạp chở người, chở hàng, đi học, đi chơi, đi làm, du lịch....
	- Khi đi xe đạp con phải làm gì? (3, 4, 5 tuổi)
	- Giáo dục cháu ngồi ngay ngắn không đùa giỡn khi ngồi xe và thực hiện đúng luật giao thông đường bộ.
	* Cho cháu thực hành đi xe đạp nhỏ, chở bạn. (1 - 2 xe).
	- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ.

File đính kèm:

  • docxgiao_an_lop_mau_giao_ghep_3_4_5_tuoi_hoat_dong_kham_pha_khoa.docx