Đề thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 môn Toán (Có đáp án)

Câu 1. Có bao nhiêu cách chọn ra 3 học sinh từ một nhóm có 5 học sinh?
A. 5 !.
B. .
C. .
D. .

Câu 2. Cho cấp số cộng . Giá trị của bằng
A. 6.
B. 9 .
C. 4 .
D. 5 .

Câu 3. Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào, trong các khoảng dưới đây?
A. .
B. .
C. .
D. .

pdf 18 trang Phi Hiệp 23/03/2024 300
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 môn Toán (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_thi_tot_nghiep_trung_hoc_pho_thong_nam_2021_mon_toan_co_d.pdf