Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài 29: Phép cộng số có hai chữ số với số có một chữ số - Năm học 2020-2021 - Y Rơ Nga

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN ĐĂK HÀ

          TRƯỜNG TH-THCS XÃ ĐĂK UI

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ

CÁC EM ĐẾN VỚI TIẾT TOÁN

Giáo viên: Y Rơ Nga

Líp 1G

pptx 12 trang cogiang 13/04/2023 4840
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài 29: Phép cộng số có hai chữ số với số có một chữ số - Năm học 2020-2021 - Y Rơ Nga", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài 29: Phép cộng số có hai chữ số với số có một chữ số - Năm học 2020-2021 - Y Rơ Nga

Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài 29: Phép cộng số có hai chữ số với số có một chữ số - Năm học 2020-2021 - Y Rơ Nga

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_1_bai_29_phep_cong_y_ro_nga.pptx